Books and Volumes

Christendom en antisemitisme. Tweeduizend jaar confrontatie (Utrecht: Boekencentrum, 1e en 2e druk 2017)

Dat God jullie moge zegenen. A.L. Davidson (1914-1943) (Zoetermeer 2015; 2e druk 2016)

Canon van 700 jaar Joods Nederland [met Tirtsah Levie Bernfeld] (Rijswijk: De Nieuwe Haagsche, 2015) (Preview in PDF)

Zeeburg: geschiedenis van een joodse begraafplaats 1714-2014 [m.m.v. Liesbeth van Huit en Paul van Trigt] (Hilversum: Verloren, 2014) (First part in PDF)

Links in a chain: Early modern Yiddish historiography in the northern Netherlands, 1743-1812 (Ph.D. dissertation Faculty of Humanities, University of Amsterdam, 2012) (Full text in PDF)

Sjehechejanoe – Die ons heeft laten leven. Geschiedenis van de Joodse Gemeente Amsterdam [NIHS] van 1945 tot 2010 [co-authored with Paul van Trigt en Hans Polak] (Amsterdam: NIHS, 2011) (First chapter in PDF)

2000 jaar Nederlanders en hun verdraagzaamheid [Geloof in Nederland 21] (Zwolle/Utrecht, Waanders/Catharijneconvent, 2009)

De stand van de joodse studies in Nederland, 1990-2008. Rapport in opdracht van het Nederlands Genootschap voor Joodse Studiën (Amsterdam 2008) (Full text in PDF)

Nieuwe Nederlanders, de integratie van de joden in Nederland (1814-1851) [New Dutchmen, The Integration of Jews in the Netherlands (1814-1851)] (Amsterdam: Bert Bakker,2007) (Parts in PDF)

Bibliografie over het Jodendom en Israël voor het Nederlandse Taalgebied 1992-2006 [Bibliography on Judaism and Israel; co-authored with Hanna and Lodewijk Blok] (Leuven: Peeters, 2007).

Edited Books and Volumes

Joden en het Huis van Oranje. Vier eeuwen geschiedenis, kunst en cultuur [co-edited with Julie-Marthe Cohen] (Zutphen: WalburgPers, 2018)

Tussen Amsterdam en Kampen. George Harinck en het Historisch Documentatiecentrum van de Vrije Universiteit 1985-2017 [co-edited with Wim Berkelaar and Hans Seijlhouwer] (Amsterdam: Historisch Documentatiecentrum, 2018)

Evangelicals in the Low Countries, eds. with Aaldert Prins & Hans Krabbendam [Special Issue Trajecta 26/2] (Leuven 2018)

Wat zal er van dit kind worden? Tabula rasa als pedagogisch ijkpunt [co-edited with L.F. Groenendijk and G.C. den Hertog] (Apeldoorn: De Banier, 2018)

Geschiedenis van de Joden in Nederland [co-edited with Hans Blom, David Wertheim and Hetty Berg] (Amsterdam: Balans, 2017)

Carry Ulreich. Nachts träum ich vom Frieden: Tagebuch 1941 bis 1945. Ed. Bart Wallet (Berlin: Aufbau Verlag, 2018)

Carry Ulreich, Di notte sognavo la pace. Diario di guerra 1941-1945. Ed. Bart Wallet (Milano: Longanesi, 2018)

Carry Ulreich, De noche sueño con la paz: Los diarios de una niña judía que sobrevivió al horror nazi 1943-1945. Ed. Bart Wallet (Madrid: La Esfera de los Libros, 2017)

Carry Ulreich, ‘s Nachts droom ik van vrede. Oorlogsdagboek 1941-1945. Inleiding & tekstbezorging Bart Wallet (Zoetermeer: Mozaïek, 2016; 2nd edition 2016) [Portuguese translation in preparation]

Joods in Holland [Special Issue Historical Journal ‘Holland’ 48/1] (co-edited with Henk Looijesteijn and Demelza van der Maas] (Hilversum: Verloren, 2016)

“Wie niet weg is, is gezien.” Joods Nederland na 1945 [co-edited with Hetty Berg] (Zwolle: Waanders, 2010) (Introduction in PDF)

Het gereformeerde geheugen. Protestantse herinneringsculturen in Nederland, 1850-2000 [co-edited with George Harinck and Herman Paul] (Amsterdam: Bert Bakker, 2009)

Sober, Strict, and Scriptural. Collective Memories of John Calvin, 1800-2000 [co-edited with Johan de Niet and Herman Paul; Religious History and Culture Series 2] (Leiden/Boston: Brill, 2009)

De Reformatie-herdenking van 1917, historische beeldvorming en religieuze identiteitspolitiek in Nederland [The Reformation Centenary 1917, Historical Representation and Religious Identity Politics in the Netherlands; co-edited with Herman Paul and George Harinck] (Zoetermeer: Meinema, 2004)

Articles, forthcoming (accepted)

‘Hidden Polemic. Josephus’s Work in the Historical Writings of Jacques Basnage and Menahem Amelander’ in: Andrea Schatz ed., Josephus in Modern Jewish Culture (Leiden: Brill, 2019) 42-61

Chapters in Books

‘Judaïsme’ in: Catherine Secretan and Willem Frijhoff eds., Dictionnaire des Pays-Bas au Siècle d’or de l’Union d’Utrecht à la Paix d’Utrecht (1579-1713) (Paris: CNRS Éditions, 2018) 397-399

‘De vaste wil om het jodendom niet te vergeten. Joodse militairen en hun geestelijke verzorging in Indonesië, 1945-1950’ in: Marleen van den Berg en George Harinck eds., Voor de geest en het moreel van de troepen. De kerken en de oorlog in Indonesië, 1945-1950 (Hilversum 2018) 205-225

‘Wij zullen het doen en horen’. Kind en geloof in de rabbijnse en moderne joodse traditie’ in: L.F. Groenendijk, G.C. den Hertog and B.T. Wallet, Wat zal er van dit kind worden? Tabula rasa als pedagogisch ijkpunt (Apeldoorn: De Banier, 2018) 73-91

‘Majesteit en minderheid. Vier eeuwen Oranjes en de joden’ in: Julie-Marthe Cohen and Bart Wallet eds., Joden en het Huis van Oranje. Vier eeuwen geschiedenis, kunst en cultuur (Zutphen: WalburgPers, 2018) 14-117

‘Een Haags-joodse liedjeszanger aan het hof’ in: Julie-Marthe Cohen and Bart Wallet eds., Joden en het Huis van Oranje. Vier eeuwen geschiedenis, kunst en cultuur (Zutphen: WalburgPers, 2018) 65

‘Juliana en de joodse militairen’ in: Julie-Marthe Cohen and Bart Wallet eds., Joden en het Huis van Oranje. Vier eeuwen geschiedenis, kunst en cultuur (Zutphen: WalburgPers, 2018) 102

‘Voor ons Oranje en Israël’. De materiële cultuur van het moderne joodse orangisme’ [co-authored with Julie-Marthe Cohen] in: Julie-Marthe Cohen and Bart Wallet eds., Joden en het Huis van Oranje. Vier eeuwen geschiedenis, kunst en cultuur (Zutphen: WalburgPers, 2018) 158-200

‘Macht en minderheid. De ‘joodse kwestie’ en het ontstaan van christelijke politiek’ in: Daniël Floor en Matthijs den Hartog eds., Schaken of matten: wie is aan zet? Lustrumbundel 2018 Amstelodamense (Amsterdam 2018) 69-83

‘Ten geleide. Een man, zijn dromen en zijn daden’ in: Wim Berkelaar, Hans Seijlhouwer en Bart Wallet eds., Tussen Amsterdam en Kampen. George Harinck en het Historisch Documentatiecentrum van de Vrije Universiteit 1985-2017 (Amsterdam 2018) 11-18

‘Twee jeugdgedichten van George Harinck’ in: Wim Berkelaar, Hans Seijlhouwer en Bart Wallet eds., Tussen Amsterdam en Kampen. George Harinck en het Historisch Documentatiecentrum van de Vrije Universiteit 1985-2017 (Amsterdam 2018) 128-131

‘Introduction’, co-authored with Aaldert Prins & Hans Krabbendam, in: Evangelicals in the Low Countries, eds. with Aaldert Prins & Hans Krabbendam [Special Issue Trajecta 26/2] (Leuven 2018) 169-174

‘Beladen vastgoed: Naoorlogs joods erfgoed en de Vrije Universiteit’ in: Fred van Lieburg ed., Geschiedenis aan de Zuidas (Amsterdam: Prometheus, 2018) 181-188

‘Onderwijs, burgerschap en religieuze vorming: Nederlandse joden tussen openbaar en bijzonder onderwijs’ in: Miek Laemers ed., De houdbaarheid van het duale stelstel (Den Haag: SDU Uitgevers, 2017) 199-212

‘Locals: Jews in the Early Modern Dutch Republic’, co-authored with Irene E. Zwiep, in: Jonathan Karp and Adam Sutcliffe eds., Cambridge History of Judaism, Volume 7: 1500-1815 (Cambridge: Cambridge University Press, 2017) 894-921

‘‘Godsdienstzin, beschaving en arbeidzaamheid’. De centralisatie en nationalisering van de Nederlandse joden, 1814-1870’ in: Geschiedenis van de Joden in Nederland [eds. Hans Blom, David Wertheim, Hetty Berg, Bart Wallet] (Amsterdam: Balans, 2017)

‘Tussen marge en centrum. Joden in naoorlogs Nederland’ in: Geschiedenis van de Joden in Nederland [eds. Hans Blom, David Wertheim, Hetty Berg, Bart Wallet] (Amsterdam: Balans, 2017)

”The Great Eagle, the Pride of Jacob’. Joseph Hirsch Dünner in Dutch Jewish Memory Culture’, in: Dan Michman and Yosef Kaplan eds., Religious Cultures of Dutch Jewry (Leiden: Brill, 2017) 299-315 (full text in PDF)

‘The Battle for Jewish Sympathy. The House of Orange, the Dutch Jews and Postwar Morality’ in: David J. Wertheim eds., The Jew as Legitimation. Jewish-Gentile Relations Beyond Antisemitism and Philosemitism (London: Palgrave MacMillan 2017) 257-273

‘Inleiding’ and ‘Achtergronden bij het dagboek van Carry Ulreich’ in: Carry Ulreich, ‘s Nachts droom ik van vrede. Oorlogsdagboek 1941-1945. Inleiding & tekstbezorging Bart Wallet (Zoetermeer: Mozaïek, 2016) 7-13; 239-271

‘Ritual Slaughter, Religious Plurality and the Secularization of Dutch Society (1911-2011)’ in: Joachim Duyndam, Annemarie Korte and Marcel Poorthuis eds., Sacrifice in Modernity: Community, Ritual, Identity (Leiden: Brill, 2016) 147-163 (Full text in PDF)

‘Voorwoord’ in: Andreas Burnier, Ruiter in de wolken. Joodse essays 1989-2002. Eds. Daniel van Mourik en Manja Ressler (Amsterdam: Atlas Contact 2015) 9-11

”Een veelzijdig ontwikkeld en maatschappelijk beschaafd mensch’. De Israëlitische godsdienstonderwijzer in de lange negentiende eeuw’ in: John Exalto en Gert van Klinken eds., De protestantse onderwijzer. Geschiedenis van een dienstbaar beroep (1800-1920) (Zoetermeer: Meinema 2015) 147-164 (Full text in PDF)

‘Een familie van gemeenschappen. De dynamiek van joods Nederland in de naoorlogse periode’ in: Peter van Dam, James Kennedy en Friso Wielenga eds., Achter de zuilen. Op zoek naar religie in naoorlogs Nederland (Amsterdam: Amsterdam University Press, 2014) 135-154 (Full text in PDF)

‘Religie, integratie en burgerschap: joden als Nederlandse burgers’ in: Ido de Haan, Paul den Hoed, Henk te Velde eds., Een nieuwe staat. Het begin van het Koninkrijk der Nederlanden (Amsterdam: Prometheus/Bert Bakker, 2013) 309-317

”Een levend gedenkteken’. Israël, joods Nederland en de herinnering aan de Sjoa’ in: Frank van Vree, Hetty Berg en David Duindam eds., De Hollandsche Schouwburg. Theater – Deportatieplaats – Plek van herinnering (Amsterdam: Amsterdam University Press, 2013) 190-199. (Full text in PDF)

‘Het Réveil als ‘Joodsche Hervorming” in: Fred van Lieburg ed., Opwekking van de natie. Het protestantse Réveil in Nederland (Hilversum: Verloren, 2012) 185-210

‘Belgian independence, Orangism, and Jewish identity. The Jewish communities in Belgium during the Belgian Revolution (1830-39)’ in: Judith Frishman, David J. Wertheim, Ido de Haan, Joël Cahen eds., Borders and boundaries in and around Dutch Jewish history (Amsterdam 2011) 167-181.(Full text in PDF)

’65 jaar joods Nederland. Een inleiding’ [met Hetty Berg] in: idem en Hetty Berg eds., Wie niet weg is, is gezien. Joods Nederland na 1945 (Zwolle/Amsterdam 2010)

‘Om ‘een uitgeteekenden joodsche levensweg’, de reconstructie van het religieuze jodendom in Nederland, 1945-1960′ in: idem en Hetty Berg eds., Wie niet weg is, is gezien. Joods Nederland na 1945 (Zwolle/Amsterdam 2010)

‘Verdraagzaamheid tijdens de Republiek en later’ in: Willem Bouwman e.a. eds., Geschiedenis van het christendom in Nederland (Zwolle/Utrecht 2010) 129-157

‘Chava Pinchas-Cohen. ‘De geest kan het lichaam laten dansen.’ Interview door Bart Wallet’ in: Chava Pinchas-Cohen, Door het vlees stroomt het verlangen. Gedichten, een bloemlezing (Amsterdam 2009) 131-142

‘Synode van Dordrecht’, with Paul van Trigt, ‘Reformatie’, with Herman Paul, Introductions to the clusters Leaders, Splits, and Shibbolets, and ‘Kerkelijke stambomen’ in: George Harinck, Herman Paul and Bart Wallet eds., Het gereformeerde geheugen. Protestantse herinneringsculturen in Nederland, 1850-2000 (Amsterdam: Bert Bakker, 2009) 53-64; 257-268; 401-406; 469-472; 533-538; 625-634

‘Introduction: Calvin, History, and Memory’ (with Herman Paul) in: Johan de Niet, Herman Paul, Bart Wallet eds., Sober, Strict, and Scriptural. Collective Memories of John Calvin, 1800-2000 (Leiden/Boston: Brill, 2009) 1-19

‘Dutch National Identity and Jewish International Solidarity: An Impossible Combination? Dutch Jewry and the Significance of the Damascus Affair (1840)’ in: Yosef Kaplan ed., The Dutch Intersection: The Jews and the Netherlands in Modern History ( Leiden, Boston, 2008) 319-330. (Full text in PDF)

‘De organisatiestructuur van joods Nederland’ in: Rena Fuks-Mansfeld e.a. eds., Joden in Nederland in de twintigste eeuw, een biografisch woordenboek (Utrecht 2007) xv-xvii

‘Dutch History from a Jewish Perspective: Abraham Chaim Braatbard’s A Naye Kornayk fun 1740-1752, Hs.Ros.486′ in: I.E. Zwiep e.a. eds., Omnia in Eo, Studies on Jewish Books and Libraries in Honour of Adri Offenberg Celebrating the 125th Anniversary of the Bibliotheca Rosenthaliana in Amsterdam [Studia Rosenthaliana 37] (Leuven 2006) 264-265. (Full text in PDF)

‘Gescheiden gedenken, het vierde eeuwfeest van de Reformatie in Amsterdam’ [The Fourth Reformation Centenary in Amsterdam] in: Herman Paul, Bart Wallet and George Harinck, De Reformatie-herdenking van 1917, historische beeldvorming en religieuze identiteitspolitiek in Nederland (Zoetermeer 2004) 82-101

Articles in English

‘New Jews and the City of Tolerance’, Jewish Renaissance (April 2017) 18-19

‘“Bringing in Those Who Are Far”. Jewish Sociology and the Reconstruction of Jewish Life in Post-war Europe’, Journal of Religion in Europe 9/2 (2016) 225-246 (Full text in PDF)

‘Jacques Basnage (1653-1723)’ (link) and ‘Menahem Amelander (1698-bef.1749)’ (link) at Josephus Reception Archive (AHRC/Oriental Faculty University of Oxford 2015)

‘The Creation of a Dutch Jewish Book Shelf: The Amsterdam Jewish Book Market, 1795-1850’ in: Report of the Oxford Centre for Hebrew and Jewish Studies 2014-2015 (Oxford: OCHJS 2015) 37-38

‘Holland, 17th and 18th centuries’, Oxford Bibliographies in Jewish Studies, Oxford: Oxford University Press, online publication (2014) (Full text in link)

‘Politics and Jewish Communities. The Centralization of Western European Jewry’, Perush 1 (2009) (Full text in link)

‘Ongoing history. The tradition of successor chronicles in early modern Jewish historiography’ in: Shlomo Berger and Irene E. Zwiep eds, Epigonism and the dynamic of Jewish culture [Studia Rosenthaliana 40, 2007-2008] (Leuven 2008) 183-194. (Full text in PDF)

‘A Sun that Lost its Shine: The Reformation in Dutch Protestant Memory Culture, 1817-1917’ (with Herman Paul), Church History and Religious Culture 88 (2008), 35-62. (Full text in PDF)

‘Napoleon’s Legacy – National Government and Jewish Community in Western Europe ‘ in: Jahrbuch des Simon-Dubnow-Instituts/ Simon Dubnow Institute Yearbook VI (Göttingen 2007) 291-309. (Full text in PDF)

‘”End of the Jargon Scandal”. The Decline and Fall of Yiddish in the Netherlands (1796-1886)’ Jewish History 20 (2006) 3, 333-348. (Full text in PDF)

‘Political Participation of Dutch Jews in the First Half of the Nineteenth Century, 1814- 1848’ Zutot 3 (2003) 173-177. (Full text in PDF)

‘Religious Oratory and the Improvement of Congregants. Dutch-Jewish Preaching in the First Half of the Nineteenth Century’ Studia Rosenthaliana 34 (2000) 168-193. (Full text in PDF)

Articles (Dutch and other languages)

‘Zion: de term, de plek en de pelgrim: De creatie van een omstreden pelgrimsplek’, ZemZem, Tijdschrift over het Midden-Oosten, Noord-Afrika en Islam 14.1 (2018): 36-45.

‘Willem van Oranje, de joden en de kunstenaar: Een cultuur-en kunsthistorische analyse van een schilderij van Claude Jacquand (1849)’ (co-authored with Julie-Marthe Cohen), Jaarboek Oranje-Nassau Museum 2018 (2018) 128-137

‘Omstreden leiderschap, de joodse gemeente Gorinchem en de joodse Alblasserwaard in de eerste helft van de negentiende eeuw’ [The Jewish Community Gorinchem and the Jewish Alblasserwaard in the First Half of the Nineteenth Century] Oud-Gorcum varia 20 (2003) 59-71.

With Herman Paul, ‘Zonder traditie raakt een mens op drift, Victor Kal over het potentieel van de joodse rite’ [Victor Kal and the Possibilities of the Jewish Rite] Wapenveld 53 (2003) 25-32.

‘Teloorgang van een taal, Jiddisj in het negentiende-eeuwse Koninkrijk der Nederlanden (I)’ [Disappearance of a Language, Yiddish in Nineteenth Century Holland] Grine Medine15 (2004) 6-13, 29.

‘Einde van het ‘jargon-schandaal’, Jiddisj in het negentiende-eeuwse Koninkrijk der Nederlanden (II)’ [End of the Jargon Scandal, Yiddish in Nineteenth Century Holland] Grine Medine 16 (2004) 2-7.

‘Ber Halpern – een schrijver in de ban van de geschiedenis’ [Ber Halpern – an author under history’s influence] Grine Medine 18 (2005) 2-5.

‘Spannende geschiedenis, Jiddisje historiografie in het Amsterdam vande 17e en 18e eeuw’ [Exciting history, Yiddish historiography in 17th and 18th century Amsterdam] Nieuwsbrief oud-studenten kring Juda Palache Instituut 18 (2005) 4-5.

‘Moedertaal of heilige taal?, de taalstrijd in Erets Jisraël’ [Mother tongue or holy language?, the language battle in EretzYisrael] Grine Medine 21 (2005) 2-7.

‘Ideologie, politiek en geschiedenis, Bendit ben Eizek Wing en zijn Amsterdamse kroniek Lezikorn (1795-1812)’ De Negentiende Eeuw 29 (2005) 3, 185-204. (Full text in PDF)

‘De joodse begraafplaats te Gorinchem, een kleine afspiegeling van joods plattelandsleven’ Misjpoge 18 (2005) 4, 108-114.

en Herman Paul, ‘Poolse mythen in museum Auschwitz, oorlogsverleden bekeken door ideologische bril’ Auschwitz Bulletin 50 (2006) 1, 5-8.

‘Mohammed als valse profeet, vroegmoderne joodse historici over de islam’ ZemZem, tijdschrift over het Midden-Oosten, Noord-Afrika en islam 2(2006) 1, 115-123. (Full text in PDF)

‘Het ontstaan van de joodse burger, de integratie van de Nederlandse joden in de 19de eeuw’ Geschiedenis Magazine 42 (2007) 3, 14-19.

‘Van lust tot liefde, erotiek in het werk van Isaac Bashevis Singer’ Grine Medine 29 (2007) 28-36.

‘Brabants Israël, de regionale identiteit van Joden in Noord-Brabant van de zeventiende tot de twintigste eeuw’ Brabants Heem 59 (2007) 4, 129-143.

‘Een spiegel van het moderne jodendom, bij de nieuwe Encyclopaedia Judaica’ Interpretatie 16 (2008) 1, 29-30.

‘De geest kan het lichaam laten dansen. Bart Wallet in gesprek met de Israëlische dichteres Chava Pinchas-Cohen’ Liter 51 (2008) 9-16.

Hladanie pôvodua bitka o princípy: Holandské pripomínanie si reformácie pocas 19. storocia (Slovakian for: A Quest for Origins and a Battle over Principles: Dutch Reformation Commemorations in the Nineteenth Century) (with Herman Paul) Forum Historiae 1/2008, 1-20.

‘Een taal die niet mocht bestaan. West-Jiddisch in de zuidelijke Nederlanden (1791-1839)’ Les Cahiers de la Mémoire contemporaine/Bijdragen tot de eigentijdse Herinnering 8 (2008) 175-192. (Full text in PDF)

‘Poëzie van de toeëigening. Een analyse van de gedichten van Chava Pinchas-Cohen’ Alef Beet 19 (2009) 1, 47-56. (Full text in PDF)

‘Brabantse joden tussen Oranje en ‘le peuple belge’. Migratie en de joodse gemeenschappen in Brabant, 1815-1839′ Noordbrabants Historisch Jaarboek 26 (2009) 170-189. (Full text in PDF)

‘Brug voor verplaatste personen. De geschiedenis van het tijdschrift Oenzer BrikGrine Medine 38 (2010) 66-78. (Full text in PDF)

‘De strijd om het geheugen van Israël’ CD Verkenningen zomer 2010, 102-112. (Full text in PDF)

‘Wederopbouw in de schaduw van de Sjoa’, Levend Joods Geloof 57 (2011) 4, 14-15

‘Hoe voor- en tegenstanders van de rituele slacht van rol verwisselden’, Letter & Geest, Trouw 14 mei 2011.

‘De joodse Oranjemythe’, Letter & Geest, Trouw 25 juni 2011.

‘Amsterdam in de Jiddisje geschiedschrijving. De vorming van een Amsterdams-joodse identiteit’, Grine Medine 43, juni 2011, 3-9.

‘Integreren in canon voldoende. Het belang van ‘Joodse geschiedenis’ is een perspectief vanuit de marge’, Nieuw Israëlietisch Weekblad 146/45, 26 augustus 2011, 16.

‘De lange arm van Napoleon. 200 jaar Burgerlijke Stand en de Nederlandse joden’, Levend Joods Geloof 58/1, september 2011, 23-24.

‘Een spiegel voor het integratiedebat: de integratie van de joden in Nederland’, CDVerkenningen herfst 2011, 44-51.

‘Zin en onzin van de joods-christelijke traditie’, CDVerkenningen 2012 nr. 3, 100-108; ook in: Pieter Jan Dijkman, Erik Borgman, Paul van Geest (eds.), Dood of wederopstanding? Over het christelijke in de Nederlandse politiek (Amsterdam 2012) 72-79. (Full text in PDF)

‘Ritueel slachten en godsdienstvrijheid in een seculiere samenleving’, Religie & Samenleving 7 (2012) 2, 166-183. (Full text in PDF)

‘God, ballingschap en verlossing. Religieuze geschiedvisies in achttiende-eeuwse Amsterdamse Jiddische geschiedschrijving’, Transparant 24/1, februari 2013, 12-17.

’Vorming, beschaving en heil’, joodse godsdienstonderwijzers en de religiegeschiedenis van joods Nederland, 1815-1980’, Documentatieblad voor de Nederlandse Kerkgeschiedenis na 1800 36/78, juni 2013, 66-91. (Full text in PDF)

‘400 jaar Joods Amsterdam in een notendop’ [with Tirtsah Levie Bernfeld], Benjamin jrg. 26 no. 92, zomer 2013, 16-27.

‘Joods in de schaduw van Willem I, 200 jaar Koninkrijk der Nederlanden en de joodse gemeenschap’, Levend Joods Geloof 60/1, september 2013, 39-40.

‘Het ‘joodse gelijk’ en de ‘niet geboete schuld. Nederlands-joodse ambivalentie rond het Tweede Vaticaans Concilie’, Trajecta: Religion, Culture and Society in the Low Countries 22:1 (2013) 103-128. (Full text in PDF)

‘Een gevaarlijke vriend’ (Sinterklaas en de joden), Nieuw Israëlietisch Weekblad jrg. 149 nr. 11, 22 november 2013, 36-38.

‘De Hollandsche Schouwburg als Israël Centrum’, Nieuw Israëlietisch Weekblad jrg. 149 nr. 10, 15 november 2013, 30-33.

‘De Verboden Vraag: ‘Joden, hoe loyaal zijn jullie eigenlijk?’, Trouw: Letter & Geest, 16 november 2013, 16-19.

‘Onvermijdelijk. De wijdverspreide Joodse sociale zorg was het paradepaardje van Joods Nederland’, Nieuw Israëlietisch Weekblad jrg., nr. 5, 11 oktober 2013, 17.

‘Tobias Tal en het ontstaan van de Joodse Oranjemythe’, Nieuw Israëlietisch Weekblad 150/16, 30 januari 2015, 24-28.

‘Hanoteen tesjoe’a. Gebed voor de Oranjes of voor de overheid?’, Nieuw Israëlietisch Weekblad 150/21, 6 maart 2015, 20-24.

‘De hofjoden. De Joden en de Oranjes’, Nieuw Israëlietisch Weekblad 150/24, 27 maart 2015, 26-29.

‘De geboorte van het Joods orangisme’, Nieuw Israëlietisch Weekblad 150/30, 15 mei 2015, 20-23.

”Een gevaar voor ons land’. Protestants antisemitisme als zwarte bladzijde’, Wapenveld 65/3 (2015), 2-10

‘”Chanoeka, zoo’n jolig feest”. ‘Chanoeko’-schoolfeesten met robots begin 20ste eeuw’, Benjamin 27 nr. 201 (2015), 30-31

‘Geweten van de samenleving. Het Nieuw Israëlietisch Weekblad, 1945-2015’, Nieuw Israëlietisch Weekblad 151e jrg. nr. 8/9 (2015), 79-92.

‘Van de marge naar het centrum en weer terug. Joden in de naoorlogse Nederlandse samenleving’, Volzin 14/4 (2015), 26-29. (Full text in PDF)

‘Regionale structuren en ideologische debatten. Het synagogaal ressort Rotterdam (1900-1917)’, Holland 48/1 (2016) 5-12. (Full text in PDF)

‘Voorbij Mokum en mediene: de Joodse regio centraal’, Holland 48/1 (2016) 1-4 (with Henk Looijesteijn and Demelza van der Maas)

‘Waarom het antisemitisme uiteindelijk niet aansloeg in de Nederlandse christelijk-sociale traditie’, Sophie 6/3 (2016) 28-33 (Full text in PDF)

‘Vroomheid en beschaving. Het joodse boek in negentiende-eeuws Amsterdam’, Alef Beet 25/2 (2015) 14-23 (Full text in PDF)

‘Felle Oranjekritiek’, Nieuw Israëlietisch Weekblad 152/21, 17 maart 2017, 16-18

Reviews

Review of: Wulfert de Greef, De Reformatie, het Oude Testament en de Joden, in: Church History and Religious Culture2 (2018): 303-305.

Review of: Martin Bossenbroek, ‘De meelstreep, terugkeer en opvang na de Tweede Wereldoorlog’ (Amsterdam 2001) and: Hinke Piersma (red.), ‘Mensenheugenis, terugkeer en opvang na de Tweede Wereldoorlog, getuigenissen’ (Amsterdam 2001), Transparant 14 (2003) 1.

‘Begraven in Brabantse bodem’ [Buried in Brabant], review of: J. Bader, ‘Verborgen in Brabantse bodem, joodse begraafplaatsen in Noord-Brabant’ (Tilburg 2002), Brabants Heem 55 (2003) 87-88.

Review of: Jozeph Michman and Marion Aptroot, ‘Storm in the community, Yiddish polemical pamphlets of Amsterdam Jewry 1797-1798’ (Cincinnati 2002), Transparant 14 (2003) 3.

Review of: David Coleman, ‘Creating Christian Granada, society and religious culture in an old-world frontier city, 1492-1600’ (Ithaca/London 2003), European Review of History – Revue européenne d’Histoire 12 (2005) 3, 495-497.

‘De gereformeerde Reformatie en de joden’, review of: Achim Detmers and J. Marius J. Lange van Ravenswaay eds., ‘Bundeseinheit und Gottesvolk. Reformierter Protestantismus und Judentum im Europa des 16.und 17. Jahrhunderts’ (Wuppertal 2005), Transparant 17 (2006) 4.

‘Liefde’, review of: Zeruya Shalev, ‘De tweede familie’ (Amsterdam 2006), Liter 44 (2006) 73-75.

‘Wie hoopt op de geolle, die is mecholle, over joodse woorden in een Nederlandse context’, review of: Justus van de Kampen Jacob van Wijk, ‘Koosjer Nederlands, joodse woorden in de Nederlandse taal’ (Amsterdam 2006), Grine Medine 26 (January 2007) 11-16.

‘Kinderkranten in Polen, van Kinderfraind tot Olami haktantan’ review of: Adina Bar-El, ‘Been ha-etsim hajerakrakim, itonei yeladim be-Yiddish uve-Ivrit be-Polin1918-1939’ (Jeruzalem 2006), Grine Medine27 (April 2007) 36-41.

‘Hillesum’ review of: Ria van den Brandt, ‘Denken met Etty Hillesum’ (Zoetermeer 2006), Liter46 (2007) 67-68.

‘Riga als multi-etnisch centrum’ review of: Ulrike von Hirschhausen, ‘Die Grenzen der Gemeinsamkeit. Deutsche, Letten, Russen und Juden 1860-1914’ (Göttingen 2006), Tijdschrift voor Geschiedenis 120 (2007) 3, 417-418.

‘Pandora’s Box: Revisiting the Dutch Postwar Holocaust Restitution Process’, review of: Manfred Gerstenfeld, Judging the Netherlands, The Renewed Holocaust Restitution Process, 1997-2000 (Jerusalem 2011), Jewish Political Studies Review no. 8866, September 3, 2012.

‘Een cultuur die verdween. Europese joden in de jaren dertig’, recensie van: Bernard Wasserstein, Aan de vooravond. Europese Joden voor de Tweede Wereldoorlog (Amsterdam 2012), Geschiedenis Magazine 48/3, april/mei 2013, 34-35.

‘Amsterdamse Joden in de ban’, review of: Tsila Rädecker, Schuld en boete in Joods Amsterdam. Kerktucht bij de Hoogduitse Joodse Gemeente, 1737-1764 (Amsterdam 2012), Tijdschrift voor Geschiedenis 2013 nr. 2, 274-275.

‘Een cultuur die verdween. Europese joden in de jaren dertig’, recensie van: Bernard Wasserstein, Aan de vooravond. Europese Joden voor de Tweede Wereldoorlog (Amsterdam 2012), Geschiedenis Magazine 48/3, april/mei 2013, 34-35.

‘Dilemma’s rond het antisemitisme’, review of: Chris Quispel, Anti-Joodse beeldvorming en Jodenhaat (Hilversum: verloren 2015), Transparant 27/1 (2016).

Review of: Miriam Weinstein, ‘De gouden sleutel, een biografie van de Jiddische taal’(Amsterdam 2002) and: Ozer Varsjavski, ‘Smokkelaars’ (Amsterdam 2004), Wapenveld 55 (2005) 3, 39-31.

‘Twee studies in één band, inboek over joodse geschiedenis Lage Landen gaat te veel fout’, review of: Ludo Abicht, ‘Geschiedenis van de joden van de Lage Landen’ (Amsterdam/Antwerpen 2006), Reformatorisch Dagblad 5 april 2006

Journalism

Reports on the Fourteenth World Congress of Jewish Studies

‘Nietzsche beïnvloedde vroege zionisme’ Reformatorisch Dagblad 2 augustus 2005

‘Christenen gebruikten joodse exegese’ Reformatorisch Dagblad 3 augustus 2005

‘Jodendom draagt sporen van christendom’ Reformatorisch Dagblad 4 augustus 2005

‘Joodse identiteit belangrijk voor Israëli’s’ Reformatorisch Dagblad 5 augustus 2005

Encyclopaedia entries

Besnijdenis, chassidisme, davidster, Etty Hillesum, Israël, jubeljaar, kabbala, kibboets, messianisme, rabbijn, sabbatjaar, synagoge, tabernakel [circumcision, hassidism, star of David, Etty Hillesum, Israel, jubilee, kabbalah, kibbutz, messianism, rabbi, sabbathyear, synagogue, tabernacle] in: Christelijke Encyclopedie I-III (Kampen 2005).

Menahem Mann ben Solomon ha-Levi Amelander, Amsterdam (partly), Asser (family),Van den Bergh (family), Marcel Henri Bregstein, Benjamin Cohen, Felix Libertate, Michel Henri Godefroi, Joel Emanuel Goudsmit, Lehren (family), Eduard Maurits Meijers, Jonas Daniel Meyer, Jacques Oppenheim, The Netherlands (partly), De Pinto (family), Isaac de Pinto, Politics (Holland), Lodewijk Ernst Visser; in: Encyclopaedia Judaica 1-22 (FarmingtonHills Mi/Jerusalem 2006). (Amsterdam: Ashkenazim, full text in PDF)

Tobias Michael Karel Asser, Marcel Henri Bregstein, Otto Frank, Mozes Heiman Gans, Annemarie Grewel, Jeremias Elia Hillesum, Jacques de Kadt, Joseph Limburg, Eduard Maurits Meijers, Jacques Oppenheim, Lodewijk Ernst Visser, in: Rena Fuks-Mansfeld e.a. eds., Joden in Nederland in de twintigste eeuw, een biografisch woordenboek (Utrecht 2007).

Bromet, Hermanus Leonard, in: Biografisch Woordenboek van Nederland, 1780-1830 [online publication: http://www.inghist.nl/Onderzoek/Projecten/BWN_1780tot1830/lemmata/data/Bromet [14/03/2011]

Radio and TV

Joodse visies op Mohammed, radio-uitzending Nederlandse Moslimomroep 13 april 2006

De integratie van de joden in Nederland, radio-uitzending Verre Verwanten, Teleac 8 juni 2007

Nieuwe Nederlanders in Europees-joods perspectief, radio-uitzending Ramblas, Klara (VRT, België) 26 juni 2007

Joodse Studies in Nederland tussen 2007 en 2008, radio-uitzending Twee joden, drie meningen, Joodse Omroep, 30 december 2007

De Week van de Joodse Wetenschapen de integratievan de Nederlandse joden, radio-uitzending Daar ga je!, Joodse Omroep, 1 juni 2008

De Week van de Joodse Wetenschap, radio-uitzending Graven aan de Amstel, Amsterdam FM, 3 juni 2008

De religieuze identiteit van Nederlandse joden, radio-uitzending Geloof het. Of niet, Joodse Omroep, 18 juli 2010

De joden en het Oranjehuis, radio-uitzending Joods op zondag, Joodse Omroep, 18 september 2011

Joden in Nederland na 1945, Folia Radio, Amsterdam FM, 2 november 2011

Educational Material

Studiehandleiding bij Cultures of the Jews, David Biale ed. (Amsterdam: Levisson Instituut, 2007)